Alla inlägg av mansbjorkman

Kengis bruk, Pajala

Nytt om Rålin och Bergh i släktträdet

Tack vare upplysningar från Tomas Risbecker har jag nu kunnat komplettera släktträdet med anorna för Britta Christina Rålin, min farfars farfars farfars mor. De går tillbaka på Haquinus Svenonis, kyrkoherde i Skärstad och den förste i släktträdet vars namn har latiniserad form ‎(på svenska bör han ha kallats Håkan)‎.

Jag har även forskat en del på släkten Bergh, och funnit information om min farmors farfars far. Han hette Anders Jakob Bergh och var född i ”Kengis i Finland” ‎(förmodligen avses Kengis bruk i Pajala)‎. Hans äldste son, också han kallad Anders Jakob, tycks ha haft ett olycksdrabbat första äktenskap: åtminstone tre av de sju barnen dog innan två års ålder, en fjärde avled vid 19, och frun Anna Margareta gick bort 44 år gammal.

När Anders Jakob den yngre gifte om sig och skaffade en ny familj, fick ett av barnen samma namn som två av dem som dött unga: Anders Gustaf Bergh, min farmors far.

bjorkman.me – Måns Björkmans släkt

Antikvarisk bokmässa på Fredsgatan

Nu har jag precis kommit hem från bokmässan. Ja, inte den i Göteborg alltså, utan den Antikvariska bokmässan som arrangeras varje höst på Konstakademien i Stockholm. Här blandas allt från praktfulla 1700-talsband till barnböcker från 50-talet, men även en hel del modern litteratur, i synnerhet om typografi och bokhantverk.

Läs mer

Farfars släktforskning

Knut Jönson Kurck. Min farfars farmors farmors morfars farfars far?

Nu har jag slutligen fört in de uppgifter som framgår av min farfar Alf Björkmans släktforskning. Här framgår till slut den omtalade kopplingen till friherresläkten Kurck: enligt uppgift ska min farfars farmors farmors mor Botilla Regina Tegnér vara oäkta dotter till Knut Kurck ‎(1761–1831)‎.

Farfars sammanställning innehåller inga källhänvisningar, så de nya rönen bör verifieras i kyrkböckerna. Mycket överensstämmer dock med resultaten av min egen forskning, så det mesta är antagligen korrekt.

Slutligen kan jag konstatera att släktträdet nu är uppe i 242 personer!

bjorkman.me – Måns Björkmans släkt

Förfäder, foton och Forslundar

Carl Anton Hieronymus Dahlström, min farfars farmors far

Min senaste släktforskning har koncentrerat sig på släktgrenen Forslund, min morfars förfäder. Senaste fyndet är namnet på Edvard Anshelm Forslunds far, skräddargesällen Mathias Forslund.

Genom Ingvar Magnusson på MyHeritage.com har jag också hittat, och fått tillstånd att använda, nya fotografier föreställande Elsa Sofia, Märta Viola och Alf Björkman, samt Carl och Carolina Fredrika Dahlström.

Från Ingvar Magnusson kommer också uppgifterna om Nils Gustav Tage Magnusson, gift med Märta Viola Björkman, och Jonas Johnsson, far till Carl Dahlström.

bjorkman.me – Måns Björkmans släkt

Berlingdag med geometrisk inramning

När jag för andra gången på kort tid begav mig till Kungliga Biblioteket var det för att bevista Berlingdagen, en eftermiddag tillägnad grafisk formgivning och utdelningen av Berlingpriset. Formgivaren Karl-Erik Forsberg instiftade priset, döpt efter hans typsnitt Berling Antikva, för att delas ut till en »framstående svensk formgivare för föredömling formgivning, teknisk skicklighet och utmärkt bokstavsbehandling». Läs mer