Glans över vita skogar

I dagarna har hushållen i Brännkyrka församling fått en julgåva med posten. Det är en julskiva med musik framförd av församlingens alla körer, inklusive Brännkyrka motettkör där jag är med.

Jag har fått bidra till skivan på mer än ett sätt. Kuvertet som skivan kommer i pryds nämligen av en rosett som jag ritat.

Nu när skinkan är griljerad, stjärnan är uppsatt och allt övrigt stök är avklarat ser jag fram emot en god och fridfull julhelg. Dig som läser detta tillönskar jag ett glad jul och ett gott slut på 2011!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pbwbXncaPMc]

Att kombinera typsnitt

Ur Cap&Design nr 3 2010, s.9

Bilden intill är klippt ur Cap&Design nummer 3 2010, och citerar ett inlägg som jag skrev på Cap&Designs forum.

Vilka typsnitt som passar ihop med varandra är en hel vetenskap, med visst inslag av godtycke. I regel är det ett serifftypsnitt (en antikva) och en sanseriff (linjär) man vill kombinera, och vanligtvis eftersträvar man en harmoni med avseende på x-höjd, svärta, kontrast och upplevd ’vinkel på pennan’. Läs mer

Biblisbloggen: Håkan Lindström föreläser i KB om Penguin Books

I kväll föreläser Håkan Lindström om Penguin Books på Kungliga Biblioteket. Föredraget är öppet för allmänheten, och jag vill varmt rekommendera alla som är intresserade av böcker och bokformgivning att komma. Det brittiska bokförlaget Penguin Books var under 1900-talet stilbildande med sin formgivning.

Biblisbloggen: Håkan Lindström föreläser i KB om Penguin Books.

Gustaf Björkman och Britta Rålin

Ett utsnitt ur Gränna ministerialbok 1780—1805 som tillkännager vigseln mellan ”Herr Gust. Björkman på Toftaholm och jungfrun Britta Christina Rålin i staden”.

Jag har nu funnit skriftliga belägg för att Gustaf Björkman, min farfars farfars farfars far, hörde hemma på Toftaholm i Dörarps socken, åtminstone när han och Britta Christina Rålin vigdes 1801. Tyvärr har jag inte kunnat hitta några ytterligare uppgifter om honom i källorna från Dörarp, varken i födsloböckerna eller husförhörslängderna ‎(de äldsta som finns hos Ancestry.se är från 1805)‎.

Jag har också fått fram uppgifter om Britta Christina Rålins familj: hennes mor, som också hette Britta, fick åtminstone fyra barn. Vem eller vilka som var barnens fader är dock än så länge höljt i dunkel.

Till bjorkman.me – Måns Björkmans släkt.